ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

Інтернет-магазин Пивний клуб «ДЕСЯТКА» та Бістро, розташований на доменному імені www.beerclub10.if.ua, в особі директора, Олександра Олександровича Горбаня, чинного на підставі Статуту, що засвідчує повноваження і його реквізити, іменоване надалі «Продавець», публікує Публічну оферту про продаж Товару дистанційним способом.

1. Визначення термінів

 • 1.1. Публічна оферта (далі – «Оферта») – публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі – «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті, включаючи всі Додатки.
 • 1.2. Замовлення Товару на сайті Інтернет-магазину – позиції зазначені Покупцем з асортименту Товару, запропонованого до продажу, при оформленні заявки на придбання Товару на сайті Інтернет-магазину або через Оператора.

2. Загальні положення

 • 2.1. Замовлення Покупцем Товару, розміщеного на сайті Інтернет-магазину означає, що Покупець згоден з усіма умовами цієї Оферти.
 • 2.2. Адміністрація сайту Інтернет-магазину має право вносити зміни в Оферту без повідомлення Покупця.
 • 2.3. Термін дії оферти не обмежений, якщо інше не зазначено на сайті Інтернет-магазину.
 • 2.4. Продавець надає Покупцеві повну і достовірну інформацію про товар, включаючи інформацію про основні споживчі властивості Товару, місце виготовлення, а також інформацію про гарантійний термін і термін придатності Товару на сайті Інтернет магазину, в розділі назва розділу.

3. ЦІНА ТОВАРУ

 • 3.1. Ціна на кожну позицію Товару вказана на сайті Інтернет-магазину.
 • 3.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку позицію Товару.
 • 3.3. У разі зміни ціни на замовлений Товар Продавець зобов’язується протягом кількість днів проінформувати Покупця про зміну ціни Товару.
 • 3.4. Покупець має право підтвердити або анулювати Замовлення на придбання Товару, якщо ціна змінена Продавцем після оформлення Замовлення.
 • 3.5. Зміна Продавцем ціни на оплачений Покупцем Товар не допускається.
 • 3.6. Продавець вказує вартість доставки Товару на сайті Інтернет-магазину або повідомляє Покупцеві при оформленні замовлення Оператором.
 • 3.7. Зобов’язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцем коштів.
 • 3.8. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються способами, зазначеними на сайті Інтернет-магазину в розділі Корзина замовлення.

4. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

 • 4.1. Замовлення Товару здійснюється Покупцем через Оператора по телефону номер телефону або через сервіс сайту Інтернет-магазину.
 • 4.2. При реєстрації на сайті Інтернет-магазину Покупець зобов’язується надати наступну реєстраційну інформацію:
 • 4.2.1. прізвище, ім’я, по батькові Покупця або вказаної ним особи (одержувача);
 • 4.2.2. адреса, за якою слід доставити Товар (якщо доставка до адреси Покупця);
 • 4.2.3. Адреса електронної пошти;
 • 4.2.4. контактний телефон.
 • 4.3. Найменування, кількість, асортимент, артикул, ціна обраного Покупцем Товару вказуються в кошику Покупця на сайті Інтернет-магазину.
 • 4.4. Якщо Продавцю необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у Покупця. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за обраний Покупцем Товар.
 • 4.5. При оформленні Замовлення через Оператора (п. 4.1. Цієї Оферти) Покупець зобов’язується надати інформацію, зазначену в п. 4.2. цієї Оферти.
 • 4.6. Ухвалення Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних в реєстраційну форму на сайті Інтернет-магазину або при оформленні Замовлення через Оператора. Після оформлення Замовлення через Оператора дані про Покупця реєструються в базі даних Продавця. Затвердивши Замовлення обраного Товару, Покупець надає Оператору необхідну інформацію відповідно до порядку, зазначеному в п. 4.2. цієї Оферти.
 • 4.7. Продавець не несе відповідальності за зміст і достовірність інформації, наданої Покупцем при оформленні Замовлення.
 • 4.8. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.
 • 4.9. Договір купівлі-продажу дистанційним способом між Продавцем і Покупцем вважається укладеним з моменту видачі Продавцем Покупцеві касового або товарного чека або іншого документа, що підтверджує оплату Товару.

5. ДОСТАВКА І ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ ПОКУПЦЮ

 • 5.1. Продавець надає Покупцеві послуги з доставки Товару одним із способів вказаних на сайті Інтернет-магазину.
 • 5.2. Якщо Договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі – Договір) укладено з умовою про доставку Товару Покупцеві, Продавець зобов’язаний у встановлений Договором термін доставити Товар в місце, вказане покупцем, а якщо місце доставки товару Покупцем не вказано, то за місцем його проживання або реєстрації.
 • 5.3. Місце доставки Товару Покупець вказує при оформленні Замовлення на придбання Товару.
 • 5.4. Термін доставки Товару Покупцеві складається з терміну обробки замовлення і терміну доставки.
 • 5.5. Доставлений Товар передається Покупцю, а при відсутності Покупця – будь-якій особі, яка пред’явила квитанцію або інший документ, що підтверджує укладення Договору або оформлення доставки товару.
 • 5.6. Інформація про товар доводиться до відома Покупця в технічній документації, що додається до Товару, на етикетках, шляхом нанесення маркування або іншим способом, прийнятим для окремих видів товарів.
 • 5.7. Відомості про обов’язкове підтвердження відповідності Товару представляються в порядку і способами, які встановлені законодавством України про технічне регулювання, і включають в себе відомості про номер документа, що підтверджує таку відповідність, про термін його дії і про організацію, яка його видала.

6. РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ

Продавець: ФОП ЮВКІН У.М.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3424513727

Кошик
Translate »